گياهان خانگی

سعي كنيد شاخه گل‌ها را بلند بگيريد و هنگام چيدن گل از شاخه، اين كار را به آرامي و حتي‌الامكان به وسيله قيچي مخصوص انجام دهيد.

 هيچ مي‌‌دانستيد كه عسل به جز اين‌كه خواص زيادي دارد، در حفظ شادابي گل هم اثربخش است؟ براي اين منظور كافي است پس از چيدن گل، كمي عسل به انتهاي ساقه آن بماليد.

 هنگام جابه‌جا كردن قلمه‌هاي گل نيز براي آن‌كه خشك نشود، مي‌‌توانيد طبق روش بالا از عسل استفاده كنيد.

 به محض آن‌كه گل را از شاخه جدا كرديد، آن را مدتي در آب نيم‌گرم سپس در آب سرد قرار دهيد. اين عمل به دوام گل‌هاي شما كمك خواهد كرد.

 هر روز آب گل‌هاي خود را عوض كنيد. چند دقيقه ساقه گل‌ها را در آب گرم قرار دهيد و توجه داشته باشيد كه هربار آب گل‌ها را عوض مي‌‌كنيد، اندكي از انتهاي ساقه آن بچينيد تا گل‌هاي شما تازه‌تر بماند.

 اضافه كردن مقدار بسيار كمي نمك يا شكر (به اندازه يك نوك انگشت) نيز به گل‌هاي شما جان تازه‌اي مي‌‌بخشد.
Advertisements