سبزی‌ پلو با ماهی

سبزی‌ پلو با ماهی‌ یك‌ غذای‌ باستانی‌ است‌ كه‌ خانواده‌های‌ ایرانی‌ از دیر باز آن‌ را صرف‌می‌كنند. آنچه‌ كه‌ خواهید خواند تهیه‌ این‌ غذای‌قدیمی‌ است‌ كه‌ به‌ روش‌ سنتی‌ والبته‌ خوشمزه‌برای‌ شما نوشته‌ می‌شود.
اما بخوانید طرز تهیه‌ سنتی‌ سبزی‌پلو با ماهی‌ را وهمچنین‌ از كوكو سبزی‌ هم‌ می‌توانید استفاده‌كنید، چرا كه‌ خیلی‌ها دوست‌ ندارند، ماهی‌بخورند…
مواد لازم‌
برنج‌، روغن‌، ماهی‌، تخم‌مرغ‌،سبزی‌پلو شامل‌: تره‌، جعفری‌، گشنیز، شنبلیله‌،بابونه‌ (اگر موقعش‌ باشد و بتوان‌ فراهم‌ نمود.)،سیر تازه‌، نمك‌، آرد گندم‌.
طرز تهیه‌
ابتدا باید برنج‌ خیس‌ كرده‌ را كه‌ حداقل‌ ۲۴ساعت‌ همراه‌ نمك‌ خیسانده‌ شود، جوشانده‌ وآبكش‌ كرده‌، سپس‌ آب‌ روغن‌ به‌ اندازه‌ درست‌نمایید ونصف‌ آن‌ را ته‌ دیگ‌ ریخته‌، برنج‌ آب‌كش‌كرده‌ را به‌ طور افشان‌ توی‌ دیگ‌ برگردانده‌لابلایش‌ سبزی‌ ساطوری‌ كرده‌ را كه‌ قبلا آماده‌كرده‌اید پاشیده‌ و چند ساقه‌ سیر تازه‌ وسطش‌گذارده‌، بقیه‌ برنج‌ و سبزی‌ را روی‌ آن‌ بریزید ونصف‌ آب‌ روغن‌ مانده‌ را رویش‌ داده‌ و بر روی‌آن‌ دم‌كنی‌ انداخته‌، حدود یكساعت‌ وزیادترروی‌ دم‌ بگذارید.
● دستور آماده‌ كردن‌ سبزی‌
سبزی‌های‌ ذكر شده‌ را پاك‌ كرده‌، تمیز بشویید ودر آبكش‌ ریخته‌ بگذارندتا كاملا آبش‌ رفته‌ وخشك‌ بشود (و درصورت‌ عجله‌ در پارچه‌ پاكیزه‌ریخته‌ تكان‌ بدهید) كه‌ آبش‌ گرفته‌ بشود و سپس‌آن‌ را روی‌ تخته‌ ساطوری‌ با كارد ریز كنید. (بایددقت‌ كنید كه‌ سبزی‌ پلو را با ساطور نباید خردبكنید كه‌ له‌ شود، چون‌ آب‌ می‌اندازد و نباشدچون‌ برنج‌ را به‌ هم‌ می‌چسباند.
پس‌ از این‌ سبزی‌ را چنانچه‌ كه‌ گفته‌ شد زمان‌ دم‌كردن‌ به‌ لای‌ برنج‌ بپاشید و میانش‌ سیر تازه‌گذاشته‌ و دم‌ می‌كنید وهم‌ می‌توانید نزدیك‌برداشتن‌ برنج‌ از روی‌ بار سبزی‌ را ریخته‌ و با برنج‌چند جوش‌ داده‌ و بعد آبكش‌ كنید. ولی‌ نوع‌ اول‌كه‌ سبزی‌ خرد كرده‌ را زمان‌ دم‌ كردن‌ لای‌ برنج‌بپاشید بهتر است‌، از آنجا كه‌ هم‌ مزه‌ و خاصیت‌ وهم‌ عطر و بوی‌ سبزی‌ بجا مانده‌ و با جوشیدن‌ وآبكش‌ شدن‌ از بین‌ نمی‌رود، همچنین‌ سیر تازه‌ راكه‌ هم‌ می‌توان‌ با سبزی‌ خرد كرده‌ بكار برد و هم‌به‌ طور دسته‌ای‌ (به‌ شرط پاك‌ كردن‌ و شستن‌ و ته‌و سر ساقه‌ گرفتن‌) لای‌ برنج‌ بگذارید.
● تهیه‌ كوكو
سبزی‌ كوكو را كه‌ همان‌ سبزی‌ پلو، شامل‌ تره‌،جعفری‌، گشنیز، شبت‌، شنبلیله‌، سیر تازه‌ است‌ راگرفته‌ و پاك‌ كرده‌ و بشویید و سپس‌ ریز ساطوری‌ ویا چرخ‌ بكنید و اگر مطبوع‌تر و مجلسی‌ بخواهیدآب‌ سبزی‌ را بكار نبرید. آنگاه‌ برای‌ هر نیم‌ كیلوسبزی‌ پاك‌ كرده‌ از هشت‌ تا ده‌تخم‌مرغ‌ و دوقاشق‌ غذاخوری‌ آرد گندم‌ و نیم‌ قاشق‌ نمك‌ ویك‌ قاشق‌ مرباخوری‌ ادویه‌ و زردچوبه‌ مخلوط برروی‌ آن‌ ریخته‌ و به‌ هم‌ بزنید و در ماهی‌ تابه‌ای‌ كه‌خوب‌ داغ‌ شده‌ باشد بریزید، برای‌ نیم‌ ساعت‌ درروی‌ شعله‌ ملایم‌ گاز یا آتش‌ گذارده‌، رویش‌ دردیگ‌ یا سینی‌ انداخته‌، به‌ یاد داشته‌ باشید كه‌روغن‌ كوكو تا داغ‌ نشده‌ است‌ مایه‌ را در آن‌نریزید كه‌ به‌ ته‌ ظرف‌ چسبیده‌ و در زمان‌ پشت‌ و روكردن‌ خرد می‌شود.
● تهیه‌ ماهی‌
ماهی‌ را سر و دمش‌ را گرفته‌، شكمش‌ را خالی‌كرده‌، كاملا بشویید وقطعه‌ قطعه‌ نموده‌، اول‌ دردستمال‌ خشك‌ وسپس‌ در روغن‌ سرخ‌ بكنید.ماهی‌ را به‌ دو نوع‌، بلكه‌ به‌ سه‌ نوع‌ می‌شود سرخ‌كرده‌ و پخت‌: اول‌ با پوست‌ وفلس‌ كه‌ در این‌صورت‌ خود ماهی‌ سالم‌تر مانده‌ و گوشت‌ آن‌ دراثر نسوختن‌ كمتر نفله‌ می‌شود. دوم‌ بی‌پوست‌ كه‌پوست‌ و فلس‌ را از آن‌ جدا كرده‌ و در روغن‌سرخ‌ بكنید. نوع‌ سوم‌ با كباب‌ كردن‌، كه‌ ماهی‌ راپس‌ از تمیز نمودن‌ درفر یا تنور، یا كباب‌پز، كباب‌بكنید (ماهی‌ جهت‌ كباب‌ كردن‌ به‌ نسبت‌ حجم‌ وضخامت‌ از نیم‌ تا یكساعت‌ در فر ۲۰۰ درجه‌ یاكباب‌پز و تنور آماده‌ می‌شود.)
● كشیدن‌ سبزی‌ پلو:
سبزی‌پلو را پس‌ از خوب‌ دم‌ كشیدن‌ كه‌ كمتر ازیك‌ ساعت‌ نباید به‌ حالت‌ دم‌ كرده‌ بماند كشیده‌،اگر خواستید می‌توانید رویش‌ كمی‌ برنج‌ زعفرانی‌و روغن‌ حیوانی‌ اعلا داده‌ و همراه‌ كوكو كه‌ درظرفی‌ جداگانه‌ و ماهی‌ سرخ‌ كرده‌ كه‌ نیز درظرفی‌ دیگر نهاده‌، كنارش‌ نارنج‌ بریده‌ قرار بدهیدو سرسفره‌ ببرید. این‌ غذا را معمولا با دست‌می‌خورند، از آن‌ جهت‌ كه‌ ماهی‌ جز با دست‌ ازتیغ‌ و استخوان‌ جدا نمی‌شود، مضافا بر اینكه‌ باگرفتن‌ كمی‌ نان‌، مخصوصا نان‌ لواش‌ در پشت‌ هرلقمه‌اش‌ مزه‌اش‌ زیادتر می‌شود. نارنج‌ و در غیرآن‌ آب‌ لیمو از لازمات‌ این‌ غذا بوده‌ و با دوغ‌ وماست‌ میل‌ كنید.
● پاك‌ كردن‌ ماهی‌
تاكنون‌ بارها شده‌ كه‌ زنان‌ خانه‌دار برای‌ پاك‌كردن‌ ماهی‌ با مشكلات‌ جدی‌ مواجه‌ می‌شوند، به‌خصوص‌ اینكه‌ برای‌ پاك‌ كردن‌ ماهی‌، ماهی‌ ازروی‌ تخته‌ لیز می‌خورد، برای‌ این‌ مشكل‌ شمامی‌توانید از دو روش‌ استفاده‌ كنید:
۱) ابتدا كمی‌ نمك‌ روی‌ تخته‌ای‌ كه‌ زیر ماهی‌گذاشته‌اید، بپاشید، این‌ حركت‌ باعث‌ می‌شود،ماهی‌ لیز نخورد و به‌ نمك‌ بچسبد… آن‌ گاه‌ به‌راحتی‌ می‌توانید ماهی‌ را پاك‌ كنید.
۲) می‌توانید یك‌ روزنامه‌ زیر ماهی‌ بگذارید، اماباید حساب‌ این‌ را هم‌ كنید كه‌ سپس‌ باید روزنامه‌را از ماهی‌ جدا كنید.
اما بهترین‌ كار این‌ است‌ كه‌ خودفروشنده‌ ماهی‌برایتان‌، ماهی‌ را قطعه‌ قطعه‌ و یا پاك‌ كند…
● مراقب‌ تیغ‌ ماهی‌ باشید
درخیلی‌ از خانواده‌ها دیده‌ می‌شود كه‌ در روزاول‌ عید، هنگام‌ خوردن‌ سبزی‌ پلو با ماهی‌،تیغ‌های‌ ماهی‌ در گلویشان‌ گیر می‌كند و باعث‌ناراحتی‌ می‌شود و حتی‌ كار بعضی‌ها را به‌بیمارستان‌ می‌كشاند، به‌ سه‌ نكته‌ اشاره‌ می‌كنیم‌ كه‌در زمان‌ خوردن‌ ماهی‌ باید آن‌ را رعایت‌ كنید كه‌اگر خدای‌ ناكرده‌ تیغ‌ آن‌ در گلویتان‌ گیر كرد،راهكاری‌ برای‌ شما باشد:
۱) در زمان‌ خوردن‌ ماهی‌، تیغ‌های‌ ریز را به‌خوبی‌ از هم‌ جدا كنید و در این‌ كار، صبر و حوصله‌به‌ خرج‌ دهید تا تیغ‌ ماهی‌ در گلویتان‌ گیر نكند.
۲) اگر یكبار تیغ‌ ماهی‌ در گلویتان‌ گیر كرد، تكه‌ای‌سیب‌ زمینی‌ پخته‌ با یك‌ تكه‌ نان‌ خمیر بمالید، پس‌چه‌ بهتر كه‌ خانم‌های‌ خانه‌دار برای‌ ایمنی‌ بیشتراین‌ دو خوراكی‌ را روی‌ سفره‌ غذا داشته‌ باشند.
۳) و سرانجام‌ برای‌ تسكین‌ درد و ناراحتی‌ ناشی‌از خراش‌ تیغ‌ ماهی‌ درگلو، یك‌ لیمو ترش‌ را ازوسط به‌ دو نیم‌ كنید و به‌ آرامی‌آب‌ لیمو رابمكید… اگر مشكل‌ بسیار حاد بود، باید سریعا خودرا به‌ پزشك‌ برسانید.

Advertisements

One response

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s