چگونه کودکان دروغ گو مي شوند

همه ما به عنوان والدين دوست داريم به کودکان بگوييم که دروغ گفتن کار بدي است و دروغ  گو دشمن خداست، اما خيلي از والدين هم همواره در حال دروغ گفتن به بچه ها هستند.از اين نکته که بگذريم بياييد دريابيم چرا بچه ها دروغ مي گويند و از چه زماني آگاهانه و به عمد دروغ مي گويند. مرز چاخان گفتن يا دروغ گويي آن ها کجاست و عکس العمل والدين درباره دروغ گويي بچه ها بايد چگونه باشد؟ خوب است بدانيد که پژوهش ها نشان داده چاخان کردن بچه ها نشانه رشد سريع مغزي آن هاست و آن ها به عنوان افراد بزرگسال مي توانند بسيار موفق باشند. در فرآيند دروغ گفتن مغز به پردازش اطلاعات نياز دارد و قسمتي از مغز که مسئول تفکر است به شدت درگير مي شود. به نوشته نيويورک تايمز، حدود ۲۰ درصد کودکان ۲ ساله، حدود ۵۰ درصد ۳ ساله ها و نزديک به۹۰ درصد ۴ ساله ها دروغ مي گويند. اوج اين ويژگي در ۱۲ سالگي است که تقريبا تمام بچه ها در آن به چاخان کردن و دروغ گويي مشغول مي  شوند. تا سن ۱۶ سالگي تمايل به چاخان کردن کمتر مي شود و فقط ۷۰ درصد ۱۶ ساله ها دروغ مي گويند. چاخان کردن در کودکان در بسياري از موارد اشکالي ندارد و نبايد با واکنش تند والدين رو به رو شوند زيرا کودکان اغلب راست را از دروغ تشخيص نمي دهند و فقط تصورات خود را به زبان مي آورند. گيتي اسدي، کارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي با تاييد اين مطلب به خراسان مي گويد: به طور کلي اغلب ما در بعضي مواقع دروغ مي گوييم يعني واقعيت را دست کاري مي کنيم و اغلب والدين عادت دارند در مقابل يک دروغ، سريع جبهه گيري  کنند و از مضرات دروغ براي کودک خود حرف بزنند، غافل از اين که کودکان هميشه سعي مي کنند کاري را انجام دهند يا حرفي را بزنند که والدين خوشحال شوند. آن ها نتيجه مي گيرند که هر کاري که والدين را خوشحال کند، خوب است و هر چه  آن ها را ناراحت کند، بد است. در نتيجه براي اين که والدين خود را ناراحت يا عصباني نکنند به دروغ و خلاف واقعيت رو مي آورند.کودکي که ظرفي را مي شکند براي اين که مورد مواخذه والدين قرار نگيرد و آن ها را ناراحت نکند، در جواب اين سوال که «کي اين کار را کرد؟» مي گويد: «من نبودم!» اولين دروغ ها را بچه ها اين طور شروع مي کنند. بنابراين بهترين کار براي پرهيز بچه ها از دروغ گويي در سنين کودکي اين است که در مواجهه با يک ظرف شکسته بگوييم «ببين اين ظرف شکسته است!» به جاي اين که بگوييم «تو ظرف را شکستي؟» اگر کودک واکنش عصباني شما را ببيند، ترجيح مي دهد واقعيت را نگويد تا مواخذه نشود.کودکان در سنين پيش از دبستان قادر نيستند بين واقعيت و تخيل فرق بگذارند و آن ها را ارزيابي کنند. اين سن، سن دوستان خيالي، غول هاي شاخ دار و طبيعت سخن گوست. حرف هاي آن ها مي تواند بيشتر شبيه يک بازي باشد. اغلب بچه ها قوه تخيل بسيار قوي دارند و توجيه کردن آن ها براي کنار گذاشتن تخيلاتشان کار غلطي است.اسدي تاکيد مي کند: دروغ گويي در اين سن به معناي داشتن مشکل شخصيتي نيست و والدين نبايد از واژه هايي مثل «تو دروغ مي گويي» يا «دروغ نگو»! استفاده کنند. در عوض بايد سعي کنند مفهوم حقيقت را براي او روشن کنند. اين مفهوم در يک بازي کاملا قابل انتقال است. از جمله بازي با ماسک، اگر کودک از يک صورتک وحشتناک مي ترسد مي توان به او گفت که اين صورتک غيرواقعي و دروغ است تا به اين ترتيب او پي به مفهوم واقعيت و دروغ ببرد.اولين قدم ها درباره اين مفاهيم در اين سن با همين بازي ها برداشته مي شود و علاوه بر اين او از خانواده و مدل برقراري ارتباط والدين با اطرافيان الگوبرداري مي کند. پدر و مادري که به راحتي در مقابل کودک دروغ مي گويند در واقع آموزش دروغ گويي به کودک مي دهند و وقتي حرف با عملشان تفاوت دارد نمي توانند توقع راست گويي از کودک خود داشته باشند. گاه والدين با واکنش ها و رفتارهاي غلط خود کودک را به دروغ گويي وادار مي کنند. به عنوان مثال عصبانيت هاي مکرر، رفتارهاي تهديدآميز و واکنش هاي منفي والدين پس از يک رفتار غلط، کودک را به اين نتيجه مي رساند که انکار يک عمل تنها راه رهايي از اين واکنش هاست در صورتي که بهتر است والدين هوشيارانه نسبت به واکنش کودک در قبال خطا رفتار کنند و حتي انکار او را ناديده بگيرند به عبارتي به او فرصت دهند تا ديگر آن را تکرار نکند زيرا اگر کودک از طريق انکار عمل و گفته خود نتيجه بگيرد، آن را تکرار خواهد کرد.در مرحله بعد بهتر است غيرمستقيم براي او جريمه اي در نظر گرفته شود. جريمه بايد بسيار هوشمندانه باشد و به هيچ عنوان نبايد آسيب زننده باشد، مثل محروم کردن از خوردن بعضي تنقلات يا تماشاي برنامه مورد علاقه کودک تا به صورت غيرمستقيم درک کند نتيجه دروغ گويي اين است. اين کارشناس ارشد مشاوره سنجي ادامه مي دهد ساده ترين راه براي پرهيز کودکان از دروغ  گويي، تشويق آن ها به هنگام راست گويي است. عکس العمل والدين در قبال راست  گويي بسيار مهم است و والديني که راست گويي کودک را ناديده مي گيرند در واقع به او جفا مي کنند.در دوران نوجواني نيز رشد شناختي به حدي مي رسد که نوجوان آزادانه انتخاب مي کند چه چيزهايي را بگويد و چه چيزهايي را نگويد. به نوشته سي ان ان، در اين دوران رازداري به معناي دروغ گويي نيست بلکه نشانه بلوغ فکري است، در واقع نوجواناني که هر چيز را از سير تا پياز براي والدين خود در اين سن تعريف مي کنند به بلوغ فکري کامل نرسيده اند. در مقابل صداقت نداشتن نوجوان به صورت مکرر، والدين فقط بايد ناخشنودي خود را ابراز کنند و از نشان دادن هر گونه عکس العمل تند و خشن به طور جدي پرهيز کنند زيرا نتيجه عکس مي دهد. پس از ابراز ناخشنودي، اولين کار اين است که الگوي مناسبي باشيد و همواره با صداقت کامل با فرزند خود رفتار کنيد.

Advertisements

خواص درماني گريپ فروت

 

درخت گريپ فروت به اندازه درخت پرتقال و ارتفاع آن تا 12 متر مي رسد. برگ هاي آن سبز و گل آن سفيد است. ميوه گريپ فروت درشت تر از پرتقال و پوست آن هنگامي که رسيده باشد نازک و به رنگ زرد روشن است. اگر در چيدن گريپ فروت تاخير شود پوست آن کلفت شده و قسمت سفيدي زير پوست ضخيم مي شود و مقداري از آب خود را از دست مي دهد . طعم گريپ فروت رسيده ترش و شيرين و کمي تلخ است. نوعي از گريپ فروت که در شمال ايران مي رويد چون داخل آن قرمز رنگ است به آن توسرخ مي گويند.
گريپ فروت در حال حاضر در چين ، هند ، خاورميانه و در ايران هم در شمال و هم جنوب پرورش داده مي شود.

ترکيبات شيميايي

گريپ فروت منبع غني ويتامينC  وB1  است. پوست گريپ فروت داراي مقدار زيادي پکتين است. مهمترين ترکيبات شيميايي گريپ فروت ناري گين، ليموئين، سسکي ترپين، آلدئيد، ژرانيول و کادينين است.
گريپ فروت يک ميوه اسيدي است و بهتر است که آن را همراه ديگر مرکبات مصرف کرد و هنگاميکه آن را مي بريد زود آن را مصرف کنيد زيرا در اثر ماندن مواد موثر خود را از دست داده و تلخ مي شود.
گريپ فروت از ليمو ترش کمتر اسيدي است بنابراين آنهائيکه نمي توانند از ليمو ترش استفاده کنند بهتر است که اين ميوه را به جاي ليمو ترش مصرف کنند.

خواص داروئي

گريپ فروت چون داراي کالري کمي است نوشابه بسيار خوبي براي آنهايي است که مي خواهند وزن کم کنند و لاغر شوند. گريپ فروت تميز کننده بدن از مواد سمي است و اين مواد را سريعا دفع مي کند و دليل آن اين است که هنگاميکه از گريپ فروت استفاده مي کنيد به علت دفع مواد زائد ممکن است اسهال توليد شود. گريپ فروت داروي خواب است. اگر مي خواهيد خواب خوش و سنگين داشته باشيد يک گريپ فروت و يا آب آنرا گرفته قبل از رفتن به رختخواب آن را بخوريد. ضد سرماخوردگي است و تب را پائين ميآورد. آنهائي که کليه و مثانه و کيسه صفرايشان سنگ توليد مي کند حتما بايد گريپ فروت بخورند. مهمترين کاربرد گريپ فروت براي جلوگيري و درمان بيماري قلبي است و گريپ فروت شفابخش قلب است زيرا کلسترول را پائين آورده و رگها را از وجود چربي ها و مواد رسوب کرده پاک مي کند و پيشرفت تصلب شرائين را متوقف مي سازد. هسته گريپ فروت نيز خواص بسياري دارد زيرا ميکروب کش و ضدقارچ است. البته عصاره هسته گريپ فروت به صورت قرص و کپسول در فروشگاه هاي گياهان دارويي يا برخي از داروخانه ها موجود است مي توانيد خريداري کرده و مصرف کنيد يا اينکه هسته هاي گريپ فروت را جمع آوري کرده و خشک کنيد سپس در داخل آسياب برقي ريخته و پودر کنيد و هر روز مقدار يک قاشق چاي خوري از آن را با آب ميل کنيد يا اينکه همانطوريکه گفته شد همه گريپ فروت را با پوست سفيد آن دو هسته آن در داخل مخلوط کن برقي ريخته و مصرف کنيد.

مضرات

گريپ فروت را نبايد به همراه تعدادي از داروها خورد زيرا اثر آنها را چند برابر مي کند مثلا کساني که داروي فشار خون مصرف مي کنند اگر آنرا با گريپ فروت بخورد اثر دارو زيادتر شده و شخص فشار خونش به شدت پائين مي آيد و خطرناک است.

ليزر،بهترين روش درمان پيسي

رنگ زدايي از نواحي طبيعي پوست و يکدست کردن رنگ آن با بقيه نواحي پوست با استفاده از اشعه ليزر بهترين روش درمان بيماري پيسي است.  به گزارش ايسنا پيسي، برص يا ويتيليگو يک بيماري پوستي است که در آن لک هاي سفيد رنگ به دليل از دست رفتن رنگدانه پوست به وجود مي آيند. علائم بيماري برص يا پيسي در نيمي از مبتلايان آن قبل از 20 سالگي بروز مي کند.  طبق اعلام مرکز تحقيقات پوست، پيدايش پيسي نتيجه از بين رفتن سلول هاي رنگدانه ساز پوست است که دليل آن ناشناخته است.ملانين، رنگدانه اي است که عامل تعيين کننده رنگ پوست، مو و چشمها است و توسط سلول هاي رنگدانه ساز توليد مي شود. پيسي در افراد با پوست تيره بسيار واضح تر از افراد با پوست روشن است.  صورت، لب،  دست، بازو، پا و نواحي تناسلي شايع ترين مناطق درگير اين بيماري پوستي است. پوست سفيد مناطق مبتلا به اين بيماري هيچ گونه دفاعي در برابر نور خورشيد ندارد و هيچ راهي براي پيشگويي اين که هر فرد چقدر رنگدانه از دست خواهد داد و يا اين که بيماري وي چقدر طول خواهد کشيد وجود ندارد.خالکوبي پوست در نواحي کوچک ممکن است مفيد باشد.  روي تمام نواحي مبتلا به ويتيليگو که توسط لباس پوشانيده نمي شود بايد يک ضد آفتاب مناسب باSPF  حداقل برابر 15 ماليده شود و براي جلوگيري از آفتاب سوختگي از قرار گرفتن در معرض خورشيد در ساعات حداکثري تابش نور خودداري شود.  بازگرداندن رنگدانه به نواحي کوچک مبتلا به پيسي به صورت کورتون موضعي، پووا PUVA ، اشعه ماورا» بنفش و پيوند پوست است. در برخي از بيماران هرگونه آسيب پوست موجب پيدايش لک هاي پيسي در محل آسيب مي شود.  در بعضي از بيماران که بيماري پيسي وسعت زيادي پيدا کرده است عملي ترين روش درمان، رنگ زدايي از نواحي طبيعي پوست و يک دست کردن رنگ آن است. در اين روش از اشعه ليزر استفاده مي شود. اين روش حدود يک سال به طول مي انجامد و معمولا از بين رفتن رنگ پوست در اين روش دايم است.

از دستفروش ها لوازم آرايشي نخريد

مدير نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ايران از برگزاري دو مانور کشوري توسط وزارت بهداشت، دانشگاه هاي علوم پزشکي و سازمانهاي مرتبط خبر داد.  به گزارش ايسنا، دکتر عليرضا حبيبي نسبت به عوارض استفاده ناآگاهانه برخي افراد از مواد غذايي عرضه شده خارج از يخچال و مواد آرايشي، بهداشتي که بدون هيچ مجوزي در قطارهاي مترو و مغازه ها بفروش مي رسند، هشدار داد.  وي گفت: علي رغم نظارت جدي وزارت بهداشت، دانشگاه هاي علوم پزشکي و ديگر نهادهاي مرتبط بر روي مواد غذايي و لوازم آرايشي – بهداشتي در برخي از موارد شاهد عرضه مواد غذايي از جمله شير، لبنيات و برخي از محصولات آرايشي – بهداشتي در شرايط نامناسب نگهداري هستيم. استفاده از چنين موادي به سلامت مصرف کننده آسيب مي رساند.  حبيبي به شيوع بيماري هاي روده اي در روزهاي گرم سال اشاره کرد و از مردم خواست تا از خريد مواد غذايي و آشاميدني که به صورت فله اي و فاقد بسته بندي عرضه مي شوند، جدا خودداري کنند.  وي از برگزاري دو مانور با هدف شناسايي و پلمپ قانوني اماکن غيرمجاز عرضه مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در کشور خبر داد و گفت: با مشارکت وزارت بازرگاني،  تعزيرات حکومتي، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي ايران و ديگر نهادهاي مرتبط به زودي شاهد برخورد با عرضه کنندگان کالاهاي قاچاق و پلمپ مراکز متخلف خواهيم بود.  مدير نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ايران با تاکيد بر اينکه عرضه مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي با مجوز، مجاز است از تمام افراد جامعه خواست تا از خريد اين محصولات از دستفروشان در سطح شهر پرهيز کنند.  وي در پايان فرهنگ سازي عمومي را مهم ترين رکن سلامت شهروندان عنوان کرد و گفت: رسانه ها در اين زمينه نقش ويژه اي دارند.

پنج غذاي سالم و ساده براي تابستان

تابستان يک زمان مناسب براي پختن غذاهاي ساده و سالم است، غذاهايي که نياز زيادي براي انتظار پخت نداشته باشند و بتوان در يک مدت کوتاه آنها را آماده کرده و به مصرف رساند. بهترين مواد غذايي که مي توان از آنها براي تهيه غذاهاي فصل تابستان استفاده کرد، ماهي ها، سبزيجات و ميوه ها هستند.
به گزارش ايسنا،  اولين غذايي که در فصل تابستان مي توان آن را در زمان کوتاهي تهيه و سرو کرد فيله ماهي آزاد است. براي تهيه اين غذاي لذيذ، ابتدا فيله ماهي آزاد را کبابي کرده و سپس با گوجه فرنگي و ريحان آن را صرف مي کنيد. ماهي هاي آزاد به دليل داشتن امگا 3 سرشار از مواد مغذي بوده و براي سلامت هم مناسبند.مصرف ماهي هاي آزاد مانع از بروز سرطان پوست و سوختگي هاي جلدي که مختص تابستان است، مي شود.
دومين غذاي سالم و ساده فصل تابستان، کيک هلو و تمشک است. هر دوي اين ميوه ها در فصل تابستان به وفور يافت مي شوند. به همين دليل مي توان از آن ها در تهيه اين کيک خوشمزه استفاده کرد. مصرف هلو براي تازگي و لطافت پوست بسيار مفيد است. تمشک نيز طبع سرد دارد و در فصل تابستان و براي افرادي که گرما زده شده اند، بسيار مثمرثمر است. البته بايد به اين نکته توجه کرد که براي تهيه اين کيک از شکر کمتري استفاده شود.
سومين ماده غذايي که مي تواند رفع عطش کند، نوشيدني هاي تهيه شده از انواع آب ميوه هاي طبيعي است. همچنين آب سبزيجات هم مي تواند براي رفع تشنگي مثمر ثمر واقع شود. آب انگور، آب هلو و آب سبزيجاتي چون گوجه فرنگي از بهترين نوشيدني ها به ويژه براي کودکان است.
به گزارش ايسنا،  چهارمين غذاي سالم و مقوي مناسب براي فصل تابستان يک نوع کته با کره و پنير است که مي توان با افزودن کمي ادويه آن را لذيذتر کرد.  پنجمين غذاي ساده و سالم سالاد يوناني با مرغ است. در اين سالاد از کاهو يا کلم، گوجه فرنگي، نخودفرنگي و قارچ، هويج و تکه هاي مرغ استفاده مي شود. اين غذا مي تواند يک ميان وعده سالم باشد. بهتر است در کنار اين سالاد از نوشيدني هاي سبک مانند ليموناد و يا يک ليوان آب هويج استفاده شود. اين وعده غذايي سبک و مناسب براي هواي گرم تابستان است. 
محققان و دانشمندان علوم پزشکي معتقدند که مصرف مواد غذايي کاملا طبيعي و سالم در فصل گرم تابستان، هم رفع عطش کرده و هم ابتلا به گرمازدگي و يا بيماري هاي ديگر را کمتر مي کند.

زنان 3 برابر مردان به بيماري ام اس مبتلا مي شوند

رئيس کميته علمي انجمن بيماران ام اس گفت: زنان 3 برابر مردان به بيماري ام اس مبتلا مي شوند.اين بيماري در تهران به طور متوسط 51 در هر 100 هزار نفر شيوع دارد که افزايش شيوع را نشان مي دهد.
به گزارش فارس محمدعلي صحرائيان اظهار داشت:  ام اس بيماري مزمني است که عمدتا افراد جوان را درگير مي کند و شايعترين سن بروز آن 20 تا 40 سال است که زنان را 3 برابر بيشتر از مردان درگير مي کند.
وي با بيان اينکه علت اصلي بروز اين بيماري مشخص نيست تصريح کرد:  به نظر مي رسد بر اثر يکسري عوامل ژنتيکي و محيطي، سيستم ايمني عليه منشا ميلين اعصاب تحريک شده و به بدن حمله مي کند که از بين رفتن و تخريب ميلين بر اثر اين حمله علائمي را در بدن ايجاد مي کند و برحسب اينکه اين ميلين در کجاي مغز و نخاع تخريب مي شود علائم آن متفاوت است.
صحرائيان افزود: علائم ممکن است به صورت تاري ديد که فرد احساس مي کند براي چند روز شبيه اينکه از پشت شيشه مات به اجسام نگاه مي کند و اجسام را به صورت واضح نمي بيند باشد که اين مسئله ممکن است با درمان يا خود به خود خوب شود يا ممکن است علائم آ ن ادامه دار باشد.
وي اضافه کرد: از علائم ديگري که ممکن است در بيمار ايجاد شود ضعف اندام ها است که ممکن است اندام هاي تحتاني باشد. از علائم ديگر اختلال در تعادل يا اختلال در کنترل ادرار يا به صورت شايعتر اختلال حسي باشد که فرد احساس سوزن سوزن شدن اندام ها و بي حس شدن اندام ها را داشته باشد.
اين فلوشيپ ام اس گفت: پس از بروز علائم، پزشک با بررسي دقيق و مشکوک شدن به ام اس از ام آرآي استفاده مي کند که در آن نواحي صدمه ديده شده به صورت پلاک هايي خود را نشان مي دهد. بيماري سير متفاوتي در افراد مختلف دارد و در برخي افراد ممکن است علائم کاملا خفيف باشد و حتي در شرايطي نياز به درمان هم ندارد اما در برخي موارد ممکن است علائم شديد و ناتوان کننده باشد.
وي افزود:از نظر درماني فعلا درمان قطعي براي اين بيماري وجود ندارد اما در حال حاضر از درمان هاي مختلف براي کنترل بيماري استفاده مي شود که مشهورترين آن ها درمان دارويي با اينترفرون ها است.همچنين در موارد شديد ممکن است از شيمي درماني براي کنترل بيماري استفاده شود.
صحرائيان تصريح کرد: از نظر وضعيت ام اس در ايران هنوز به طور دقيق آماري از تعداد مبتلايان به ام اس نداريم اما حدس زده مي شود به طور متوسط 40 تا 50 هزار نفر مبتلا به اين بيماري در کشور باشند. در آخرين تحقيق انجام شده در ايران سن متوسط بيماران حدود 27 سال و نسبت زنان به مردان 3 بود که با آماري جهاني تفاوت بارزي ندارد.
وي ادامه داد: شيوع بيماري ام اس در تهران به طور متوسط 51 در هر 100 هزار نفر است که نسبت به گزارش هاي قبلي افزايش شيوع را نشان مي دهد و علت آن ممکن است تشخيص سريع تر بيماري، آگاهي بيشتر مردم، مراجعه زودتر و روند رو به رشد بيماري در کشور باشد. در انجمن ام اس تهران در سال 88، هزار و 820 بيمار جديد را ثبت نام کرديم.

گوشت کمتر، سلامت بيشتر

درباره فوايد و مضرات گوشت قرمز زياد شنيده ايم. اما اين  که چقدر بايد از آن بهره ببريم و چقدر بايد از آن دوري کنيم، هنوز براي خيلي ها روشن نيست.
پروتئين ها در کنار کربوهيدرات ها و چربي  ها، سه گروه اصلي غذايي را تشکيل مي  دهند که وجود همه آنها براي سلامت بدن ضروري است.
در اين ميان پروتئين ها نقش عمده اي در ساختمان آنزيم هاي بدن، هورمون ها و سيستم دفاعي بدن دارند. همچنين پروتئين ها نقش اساسي در رشد بدن دارند و به همين دليل در کشورهايي که سرانه  مصرف گوشت آنها بالاتر است، متوسط قد جمعيت بيشتر است.
علاوه بر اين، گوشت حاوي مقادير زيادي آهن است و حتما مي دانيد که آهن نقش عمده اي در ساختمان گلبول هاي قرمز خون دارد و کساني که دچار فقر آهن هستند، به کم خوني دچار مي   شوند.
گذشته از پروتئين و آهن، گوشت داراي مقادير قابل توجهي از ويتامين هاي محلول در چربي است. اين گروه از ويتامين ها، شامل ويتامين A (که در بهبود ديد چشم تاثير مهمي  دارد)، ويتامين D (که نقش اساسي در استحکام استخوان ها دارد)، ويتامين E (که يک آنتي  اکسيدان معروف است و آنتي  اکسيدان ها هم خاصيت ضد سرطاني دارند) و ويتامينK (که نقش مهمي  در انعقاد خون دارد) هستند که وجود همه ي آنها براي بدن ضرورت مطلق دارد.
در سال هاي اخير يکي از چيزهايي که دانشمندان و پژوهشگران علم طب و تغذيه مردم را از خوردن آن منع مي کنند، گوشت قرمز است. يک روز مي  گويند گوشت قرمز نخوريد، وگرنه سرطان روده مي  گيريد و چند وقت بعد درباره خطرات گوشت براي قلب سخن مي  گويند.
آخرين خبر از اين دست هم که در روزهاي اخير منتشر شد از اين قرار است: «خانم هايي که زيادي گوشت قرمز مي خورند، در خطر ابتلا به سرطان سينه هستند.»
البته اين خبرها همگي مبناي علمي  دارند و طي تحقيق و پژوهش هايي بدست آمده اند که در اين مقاله به آنها اشاره مي  کنيم. ولي اين سوال هم مطرح است که آيا آن مقدار گوشتي که ما ايراني ها در روز مي  خوريم يا مي  توانيم بخوريم هم مي  تواند باعث اين همه دردسر شود؟ گروهي از دانشمندان مي  گويند اگر چيزي به طور طبيعي غذاي انسان است، حتما بدن هم به آن نياز داشته است. گوشت قرمز (که موضوع اصلي اين مطلب است) منبع کاملي از پروتئين است که بدن ما براي رشد به آن احتياج دارد. تا همين جا معلوم مي  شود که بشر بي  دليل گوشتخوار نشده، بلکه به آن نياز داشته، ولي آيا اين مسئله دليل مي  شود که تا جايي  که پولمان مي  رسد، گوشت قرمز بخوريم؟ پزشکان با اين نتيجه  گيري اصلا موافق نيستند.  «مصرف زياد گوشت قرمز، باعث افزايش خطر ابتلا به سرطان پستان مي  شود.» داغ  ترين خطر در مورد خطرات مصرف گوشت قرمز، همين خبر است. اين تحقيق، که توسط پژوهشگران دانشگاه ليدز انگلستان انجام گرفته، هفت سال به طول انجاميد و 35 هزار داوطلب زن در آن مشارکت داشتند.  در پايان اين تحقيق که نتايج آن در مجله ي بريتانيايي سرطان منتشر شد، معلوم شد که خطر ابتلا به سرطان پستان در آن گروه از زنان ميانسال که روزي 57 گرم گوشت قرمز خورده بودند در مقايسه با زناني که اصلا گوشت قرمز مصرف نکرده بودند، 56 درصد بيشتر بود. اين در حالي بوده که اين آمار در ميان آنهايي که بيش از بقيه گوشت هاي فرآوري شده، مثل کالباس و سوسيس خورده بودند، به 64 درصد رسيده بود. پيش از اين هم تحقيقي در آمريکا منتشر شد، نشان داد که زياده  روي در خوردن گوشت قرمز ميزان خطر ابتلا به سرطان سينه در زنان جوان را دو برابر مي  کند. اين تحقيق نشان داد که مصرف 1/5 وعده گوشت قرمز در روز، در مقايسه با مصرف همين مقدار گوشت دو يا سه بار در هفته، تقريبا خطر ابتلا به سرطان پستان را دو برابر مي  کند.  به گفته پژوهشگران، مقدار چربي  هاي اشباع شده در گوشت بالاست و اين نوع چربي ها بر ميزان کلسترول خون تاثير دارد. کلسترول پيش درآمدي براي ترشح هورمون استروژن است که ثابت شده خطر سرطان پستان را افزايش مي  دهد. علاوه بر اين، پختن گوشت با حرارت بالا نيز ممکن است منجر به توليد مواد سرطان  زا شود.
البته اين تنها خطري نيست که مصرف گوشت قرمز براي خانم ها به همراه دارد. پيش از اين، در سال 2004 ميلادي، پژوهشگران ايتاليايي به دنبال تحقيقي که نتايج آن در مجله توليد مثل انساني(Journal Reprobuctive Human)  به چاپ رسيد، اعلام کردند که مصرف گوشت قرمز، خطر ابتلا به اندومتريوز را افزايش مي  دهد.  اندومتريوز نوعي بيماري در خانم هاست که طي آن بافت تخمداني، در محل هاي ديگري از بدن، غير از تخمدان هم يافت مي  شود. اين مسئله باعث ايجاد درد و حتي نازايي مي  شود.  پژوهشگران دانشگاه ميلان ايتاليا با مقايسه 500 خانم مبتلا به اندومتريوز و 500 خانم سالم به اين نتيجه رسيدند که در خانم هايي که هر روز گوشت قرمز مصرف مي  کنند، خطر ابتلا به اندومتريوز 80 تا 100 درصد (يعني تقريبا 2 برابر) افزايش مي  يابد در حالي  که اين خطر در خانم هايي که گوشت کمتر و ميوه و سبزيجات تازه بيشتر مصرف مي کنند، تا 40 درصد کاهش مي  يابد.

خواص درماني به

 

به، درخت کوچکي است که پوست ساقه و تنه آن قهوه اي بوده و در اکثر نقاط اروپا، نواحي مديترانه، آسيا و آفريقاي شمالي مي رويد. برگهاي آن پوشيده از کرک و صاف است. گلهاي آن درشت ، به رنگ سفيد يا صورتي و داراي پنج گلبرگ است. ميوه رسيده زردرنگ، گرد و يا به شکل گلابي است و  سطح آن پوشيده از کرک بوده و داراي طعمي مطبوع، شيرين و يا کمي ترش است.

خواص دارويي

به خواندن ادامه دهید

ميوه هاي فصل را همراه با غذا نخوريد

يک کارشناس ارشد تغذيه با اشاره به اين که ترکيبات مواد مغذي ميوه ها، متفاوت است، گفت: ميوه هاي فصل بايد به منظور تامين بخشي از مواد مغذي مورد نياز بدن مصرف شوند، البته بهتر است که همراه غذا خورده نشوند.
به گزارش ايسنا خديجه رحماني درباره تغذيه مناسب در فصل هاي گرم اظهار کرد: ميوه هاي بهار و تابستان آب دارتر هستند، بنابراين مي توانند در تامين نياز بدن به موادي چون آب، الکتروليت ها و گلوکز موثر باشند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تاکيد کرد: همانگونه که به علت نياز بيشتر بدن در فصل زمستان به ويتامينC  و ميوه هاي اين فصل مانند مرکبات که سرشار از ويتامينC  هستند، در تابستان هم بايد ميوه هاي آبدار اين فصل را مصرف کرد; چون با نياز بيشتر بدن به آب و موادغذايي ديگر مطابقت دارند.

به خواندن ادامه دهید

نقش محيط کار در سلامت کارکنان

پاسي از شب گذشته و پدر خانواده خسته، تازه از سر کار برگشته و به علت کار سخت روزانه، گويي تمام توان خود را از دست داده که حتي توانايي صحبت کردن با اعضاي خانواده خود را ندارد. وقتي به چهره معصوم کودکش که به اميد ديدن پدر روي مبل به خواب رفته مي نگرد، به ياد مي آورد که مدتهاست که کودکش را صبح ها و شب ها تنها درخواب مي بيند. به خود مي نگرد که مدتهاست که رنگ آرامش را نديده، چراکه شبها دير به بستر رفته و با استرسي هميشگي که برايش عادت شده از خواب برمي خيزد به طوري که داشتن يک خواب شيرين برايش رويا شده و با مفاهيمي چون آرامش و رفاه تاحدودي بيگانه شده است.

به خواندن ادامه دهید